Jak efektivně snížit náklady na PPC

Optimalizovali byste rádi své PPC kampaně na Google, abyste dosahovali stejných výsledků za méně peněz? V tomto článku se pokusím vám předat několik tipů, jak lze ušetřit na PPC kampaních a mnohdy i zlepšit jejich efektivitu.

Relevance landing page

Předně je potřeba si uvědomit, že fakt, kolik stojí jeden proklik a zda se vaše reklama zobrazí na prvním, druhém nebo třetím místě ovlivňují dva faktory – vámi nabízená cena a relevance landing page, tj. stránky, na kterou reklama odkazuje.

Onu relevanci hodnotí Google na základě tzv. „quality score“, což znamená, že zhodnotí automaticky, jestli je pro daná klíčová slova, která spouští vaši reklamu, skutečně ona stránka relevantní. Na toto je třeba myslet už při tvorbě oné stránky a používat dostatek klíčových slov, pojmenovávat obrázky, používat nadpisy atd.

Následně Google přidělí vaší stránce quality score za každé klíčové slovo, které spouští reklamu. Některá slova budou tedy mít quality score mnohem vyšší než jiná, což je přirozené. Jakmile v rámci Google Ads nastavíte vaši nabídkovou cenu za proklik, tak dojde jednoduše k tomu, že Google vynásobí vaši nabídkovou cenu spolu s quality score a získá finální číslo, které rozhoduje o pořadí reklamy.

Můžeme si to ukázat na příkladu, kdy reklama A má quality score 8 a nabídkovou cenu 10 Kč, takže výsledná hodnota je 80. Reklama B má quality score 2 a nabídkovou cenu 30 Kč, takže výsledná hodnota je 60. Navzdory tomu, že má reklama B vyšší nabídkovou cenu za proklik, tak se bude stejně zobrazovat až jako druhá, jednoduše proto, že má nízkou relevanci. Za proklik na reklamu A ale nebude nutné platit celých 10 Kč, protože vždy stačí, když bude součin dosahovat hodnoty přes 60 (kvůli přeskočení reklamy B), takže ve výsledku bude proklik na reklamu A stát kolem 8 Kč.

Prvním tipem je tedy co nejvíce zvyšovat kvalitu stránek pro klíčová slova. Samotné quality score zjistíte v rozhraní Google Ads, pokud se vám u jednotlivých klíčových slov nezobrazuje přímo, tak bude třeba přidat sloupec s quality score.

Využívání shod

Druhým tipem je důsledné využívání volných, frázových a přesných shod. Není asi třeba nijak zdůrazňovat, že během nastavování reklam v Google Ads je důležité v rámci zacílení reklam správně nastavit klíčová slova pomocí shod, ale i tak se jedná možná překvapivě o něco, co často někdo opomene a následně se diví, jak je možné, že vynakládá tolik nákladů na reklamu, která ale nemá žádnou odezvu v objednávkách a nových klientech.

Samotné shody jsou následující – volná shoda, modifikátor volné shody, frázová shoda a přesná shoda, nyní jen stručně o každé z nich.

Volná shoda – klíčové slovo napíšete bez jakýchkoliv speciálních symbolů, následně se bude reklama zobrazovat i pro synonyma a související výrazy.

Modifikátor volné shody – před klíčové slovo je nutné uvést znaménka +, následně se bude reklama zobrazovat pouze v případě, kdy bude ve vyhledávacím dotazu ona klíčová fráze, ale před ní, mezi slovy fráze, či po frázi mohou být další slova.

Frázová shoda – před a za frázi s klíčovými slovy je nutné dát uvozovky, následně se bude reklama zobrazovat pouze v případě, kdy bude ve vyhledávacím dotazu přesně ona fráze, navíc může být před frází či po ní další slovo nebo slova.

Přesná shoda – fráze se uvozuje hranatými závorkami, reklama se zobrazí jen když bude vyhledávací dotaz přesně odpovídat této frázi.

Jak patrno z výše uvedeného, tak je třeba vždy důkladně prověřit, která shoda bude nejvhodnější. Je jasné, že pokud je reklama cílená na klíčové slovo: „zájezd do Egypta“, tak díky volné shodě se bude reklama zobrazovat i na vyhledávací dotaz „zájezd do Turecka“, přitom se ale nebude jednat o cílovou skupinu zákazníků, a tak zbytečně přijdete o peníze za prokliky (občas na reklamu totiž někdo ze zvědavosti klikne i tak).

AB testování

Posledním tipem by mohlo být testování více druhů reklam, ideálně A B testování. I když se vám třeba zdá znění reklamy naprosto dokonalé, tak se vždy vyplatí zkoušet více znění zároveň, díky A B testování je to možné i v totožnou dobu. Jen díky reálným zákazníkům dokážete poznat, která reklama je skutečně ta nejefektivnější.

Snad vám tedy tyto stručné tipy pomohou alespoň o něco vylepšit vaše PPC kampaně, pokud byste měli jakékoliv otázky, tak mi prosím pošlete zprávu.